Vi förebygger bränder!

 

På uppdrag av kommunen genomför vi Sotning och Brandskyddskontroll i Hudiksvalls kommun.

Bor du i Söderhamns kommun? Ta då kontakt med Kustsotarnan.

Vi hjälper dig med med allt inom sotning & brandskydd, besktningar och taksäkerhet. Vi säljer även kaminer i egen butik.

Sotning/Brandskydd

Sotningen är lagstadgad för den som har en eldstad i bruk. Vid eldning bildas sotbeläggningar i förbränningsanläggningen och den tillhörande rökkanalen...

Läs mer »

Besiktningar

Som sakkunniga genomför vi installationskontroller och alla typer av Besiktningar gällande eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Vi genomför besiktningar enligt ”SSR Godkännd Besiktning ®”...

Läs mer »

Taksäkerhet

Taksäkerheten är fastighetsägarens ansvar!

För att förebygga olyckor på tak ställer samhället flera olika krav på skyddsanordningar som måste finnas när arbeten på tak ska utföras...

Läs mer »