Besiktningar

Som sakkunniga genomför vi installationskontroller och alla typer av Besiktningar gällande eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Vi genomför besiktningar enligt ”SSR Godkännd Besiktning ®”.

 

Installationsbesiktning

För dig som ska installera en ny eldstad eller skorsten, samt för dig som ska byta ut eller förändra en befintlig eldstad eller skorsten.

 

Statusbesiktning

För dig som vill ta reda på konditionen på din befintliga eldstad eller skorsten.

 

Överlåtelsebesiktning

För dig som ska köpa eller sälja en fastighet och behöver en dokumenterad status på eldstäderna.

 

Sprängbesiktning

Besiktningar av eldstäder i samband med spräng- och markarbeten, då murstock och eldstäder riskerar vibrationsskador.

 

Kontakta oss för mer infromation eller läs mer på dessa sidor.

KJ Sotning AB - Beskitning lucka

Bild: Inspektionslucka