Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

den 29 april 2015 09:18 0

Läs om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( https://msb.se/ ), MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap