Personal

Här hittar du kontakuppgifter till personalen hos KJ Sotning AB i Hudiksvall.

För allmänna frågor och ber vi dig använda vårt kontakformulär (längst ned på sidan/länken).

Kjell Jansson

KJ AB Kjell Jansson

Skorstensfejarmästare
kjell@kjsotning.se
070-591 09 84

Peter Kullgren

KJ AB Peter Kullgren

Skorstensfejare
peter.kullgren@kjsotning.se
076-106 36 05

Kurt Jansson

KJ AB Kurt Jansson

Tekniker
kurt.jansson@kjsotning.se
076-106 36 06

Kim Skelander

Skorstensfejare
kim.skelander@kjsotning.se
070-190 66 29

Ulf Gunnarsson

KJ AB Ulf Gunnarsson

Skorstensfejare
ulf.gunnarsson@kjsotning.se
076-106 36 03

Mathias Svärd

KJ AB Mattias Svärd

Skorstensfejare
mathias.svard@kjsotning.se
076-106 36 08

Nisse Persson

KJ AB Nisse Persson

Skorstensfejare
nisse.persson@kjsotning.se
076-106 36 01

Magnus Sörlander

KJ AB Magnus Sörlander

Skorstensfejare
magnus.sorlander@kjsotning.se
076-106 36 04

Sven-Olov Andersson

KJ AB Sven Olov Andersson

Fastighetsansvarig
076-106 36 09

Jurij Norr

KJ AB Juri Norr

Fastighetskötare
070-591 09 94