Taksäkerhet

Taksäkerheten är fastighetsägarens ansvar!

För att förebygga olyckor på tak ställer samhället flera olika krav på skyddsanordningar som måste finnas när arbeten på tak ska utföras.

När det gäller arbeten som sotning och brandskyddskontroll räknas skorstenen som ett fast arbetsställe och det är du som fastighetsägare som ansvarar för att se till att nödvändiga stegar och glidskydd finns och att de är monterade på ett säkert sätt samt ordentligt underhållna.

Taksäkerheten styrs av flera lagar och förordningar:

  • Bygglagstiftningen
  • Arbetsmiljölagen (AML)
  • Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

 

Vi monterar och säljer taksäkerheten till dig

Kom in till vår butik eller kontakta oss via telefon, e-post eller vårt kontakformulär.

KJ Sotning AB - Taksäkerhet

Bild: Taksäkerhet